גינה בצופית
גינת היקף לדק,בשילוב עצי פרי וצמחייה רב שנתית
גינת היקף לדק,בשילוב עצי פרי וצמחייה רב שנתית
צמחייה בהיקף של דק
צמחייה בהיקף של דק
שביל מאבן מדרך מנוסרת
שביל מאבן מדרך מנוסרת
 
צמחייה רב שנתית לצד עונתיים
צמחייה רב שנתית לצד עונתיים
צמחיית רקע למחסן עץ
צמחיית רקע למחסן עץ