גלריה
גינה בבית חרות
גינה בקריית אונו
גינה בצופית
גינה בבית משותף-תל אביב
שיקום גינה קיימת ברשפון
גינת גג בתל-אביב